Oferta

Oferujemy wykonanie projektów na wszystkich etapach inwestycji zakresie:

Systemy bezpieczeństwa:

 • sygnalizacji alarmu pożaru
 • systemy wczesnej detekcji alarmu pożaru
 • automatyki pożarowej
 • sterowania oddymianiem
 • gaszenia gazem
 • dźwiękowego systemu ostrzegwczego
 • nagłośnienia
 • sygnalizacji włamania i napadu
 • kontroli dostępu
 • systemu przywoławczego
 • systemu parkingowego
 • gazów technicznych

Systemy transmisji danych:

 • sieci teleinformatycznej
 • instalacji domofonowej
 • telewizji dozorowej
 • telewizji użytkowej
 • elektronicznej obsługi klienta
 • audiowizulanych

Integracji systemów słaboprądowych:

 • BMS - Building Management System
 • SMS - Security Management System

Świadczymy usługi doradztwa i consultingu w ramach:

 • opiniowania dokumentacji projektowych,
 • oceny przyjętych na etapie wykonawstwa rozwiązań technicznych,
 • wspierania inwestorów w trakcie krystalizowania koncepcji systemów bezpieczeństwa i przesyłania danych (formułowanie wytycznych projektowych),
 • wspierania inwestorów / użytkowników na etapie uruchomień i odbiorów